Cookies na webu
Webová stránka využívá pouze krátkodobé, funkční soubory cookies za účelem správné funkce webu. Nemáme žádné statistiky ani kampaně.
V souladu s ustanovením § 89 odst. 1) zák. č. 127/2005 Sb., o elektronických komunikacích, tyto cookies nepodléhají schvalování ani zákazu.
Beru na vědomí
Login
Heslo

Zapomenuté heslo  |  Registrace


Cyklotrasy

Cyklotrasa č. 2 Cyklotrasa č. 1

Cyklotrasa č. 2

Na kole po blízkém okolí

Cyklotrasa č. 2

Zduchovice - Smolotely - Bohostice - Solenice - Milešov - Krásná Hora - Kamýk nad Vltavou (délka trasy 36 km)

Smolotely

V okolí obce najdeme plno zajímavých míst, stavení a pamětihodností, jako je barokní zámek v samém středu obce, k němu přilehlý pivovar (dnes zrekonstruovaný na penzion), nebo bývalý parní mlýn, z něhož se dodnes dochoval unikátní cihlový komín. Bezesporu nejkrásnější, nejzajímavější a nejcennější památkou je barokní perla středního Povltaví kostel na Makové hoře, stojící na kopci nad vsí.

"Maková hora je horou Karmel."

Maková hora doslava ční do výšky 580 m.n.m. nad vsí s podivuhodným jménem - Smolotely. Je to skutečně posvátné místo, má nám připomenout biblickou horu Karmel, které nás po strmém výstupu na žulový masiv odmění až exaltovanou radostí. Jsme nahoře!

Karmel (název hory je více než symbolický - značí pole úrodné) je horou ve stejnojmenném pohoří. Dosahuje výšky asi 550 m a chrání přístav Haifa před nárazy větrů. Je hojně porostlá duby, mandlovníky a hrušněmi. Ve starověku tudy vedla stará obchodní cesta, jež se právě dělila na dvě. Jedna vedla do Fénicie, druhá až k Teberiadskému jezeru. Byl tu také nalezen pračlověk karmelský, podobný lidem neandrtálské rasy.

Bohostice

Les věčného zapomnění.

Co to znamená být zemřelý? Být minulý? Nebýt snad nikdy? Vždyť přece po člověku musí něco zůstat. Anebo zmizí beze stopy?

Volná parafráze slov Gustava Meyrinka musí napadnout každého, kdo se pokusí najít zaniklý židovský hřbitov v Bohosticích, malebné vesničce, ležící nedaleko vodní nádrže Orlík. Jak rychle zdejší židovská obec na konci 17. stolení vznikla, tak rychle počátkem 20. zmizela, stejně jako modlitebna, která metaformovala v rodinný domek.

Podobně ztracený je i místní židovský hřbitov, ležící v nedalekém návrší.

V severovýchodní části hřbitova stojí opravená márnice a dochovalo se zde více než 150 náhrobků s nejstarším čitelným z roku 1747.

Solenice

V Obci Solenice se nachází Orlická přehrada. Svým objemem je největší přehradní nádrží v České republice, dokončena v r. 1962. Je vysoká 87,1 metrů a dlouhá 450 metrů. Přehrada zadržela jezero o rozloze 2732 hektarů.

Milešov

První písemná zmínka o obci pochází z roku 1323. Obec známá od středověku dolováním zlata, později dolování antimonu do 70. let 20. století.

Krásná Hora

Pamětihodnosti: Kostel svatého Jana Křtitele

Kamýk nad Vltavou

Co Vás cestou nemine:

Altánek - místo s výhledem na "Podkovu" - výrazný meandr Vltavy

Mezi přehradami Kamýk a Orlík vytváří řeka Vltava jeden z dalších úžasných meandrů Vltavské kaskády, přezdívá se mu solenická podkova. Nejhezčí pohled na meandr je ze skaliska Na Vraném nedaleko vrchu Na Altánku u obce Solenice; skalní ostroh trčí z lesního porostu cca 160 m nad meandrem.

Přehrada Kamýk nad Vltavou. Vystavěna jako vyrovnávací nádrž v letech 1956 - 1963. Je vysoká 24.5 metrů a v koruně je dlouhá 174 metrů.