Cookies na webu
Webová stránka využívá pouze krátkodobé, funkční soubory cookies za účelem správné funkce webu. Nemáme žádné statistiky ani kampaně.
V souladu s ustanovením § 89 odst. 1) zák. č. 127/2005 Sb., o elektronických komunikacích, tyto cookies nepodléhají schvalování ani zákazu.
Beru na vědomí
Login
Heslo

Zapomenuté heslo  |  Registrace


STYLOVÝMI JEZDCI JSOU VEGRICHTOVÁ, KOŘÍNEK A HASNEDLOVÁ!!!

06.10.2014

Ve dnech 4. a 5. října v Jezdeckém centru Resort Zduchovice probíhalo finále Stylšampionátu dětí a juniorů a superfinále Stylšampionátu pony 2014. Finálové soutěže byly rozděleny do dvou kol.

Celkové vyvrcholení si účastníci užili v neděli, kdy se jela druhá kola. Výsledky se od soboty nijak nezměnili a průběžné první místo uhájili Matouš Kořínek, Eliška Hasnedlová a dvakrát Denisa Vegrichtová.

Finále však bylo napínavé, neboť hodně jezdců útočilo na přední příčky z dalších pozic. I přes dílčí nedělní vítězství, jak tomu bylo například u Anny Helebrantové mezi pony jezdci do 12 let, to však na konečné vítězství nestačilo. Mezi pony 8-12 let tak se ziskem 17 bodů celkem zvítězila mělnická jezdkyně Eliška Hasnédlová a Fík 2. O desetinu méně obdržela v neděli nejlepší s vysokou známkou 8,6 bodů Anna Helebrantová a Idool Hof Ter Zeedycke. Se ztrátou více jak jednoho bodu si pro třetí příčku dojela Markéta Míková s Vílou 4. I tato jezdkyně obdržela oba dva dny hodnocení nad 8 bodů, v neděli se jí však odečítala srážka za jedno shození. 

Ve starší věkové kategorii jezdců 13-16 let na pony se opět nejlepší jízda podařila Denise Vegrichtové s Garfieldem 4 a zaslouženě tak zvítězila. Denisa byla jedinou startující, která i v neděli zopakovala nejvýše hodnocenou jízdu a v obou případech získala hodnocení 8,5 bodu.  Druhé místo v součtu s 16,40 body obsadila Eliška Benešová s Lorinem a na třetí příčku si polepšil Daniel Pospěch s Lady Star. 

Mezi dětmi na velkých koních si vedení udržel Matouš Kořínek a Victory, kteří sice v neděli předvedli druhý nejlepší výsledek, ale sobotní náskok je na prvním místě udržel. Celkově tak měli na kontě 16,70 bodů. Na druhé příčce skončila Markéta Míková s Papayou 1 s celkem 16 body a do nejlepší trojky se dostala i Kristýna Hofmeisterová s Jasněnkou 6. 

V juniorské kategorii si s nedělním kolem nejlépe poradila Hana Bařtipánová s Larsonem, nakonec jedna desetina bodu rozhodla o jejich druhém místě. Celkově během dvou kol obdrželi 16,50 bodů, což nestačilo na celkovou vítězku Denisu Vegrichtovou s Artušem 7. Ta získala hodnocení 8,5 a 8,1 bodů a stala se se dvěma výhrami nejúspěšnější jezdkyní Stylšampionátu. 

Již od pátku 3. 10. zde probíhalo také aktivní školení pro budoucí stylové komisaře, které pořádala ČJF - JUDr. Kateřina Říhová, členka VV ČJF pro vzdělávání ve spolupráci se dvěma lektory Ing. Janem Šímou a Miloslavem Perníčkem.

Vlastní školení započal Miloslav Perníček, který všechny účastníky přivítal a svojí přednáškou vysvětlil pojmy, se kterými se styloví komisaři musí naučit pracovat.

Po přestávce se ujal slova Ing. Jan Šíma a jeho přednáška byla velmi přínosná pro všechny, kteří se danou tématikou chtějí a budou zabývat. Vysvětlil systém a význam stylových soutěží zvláště pro mladé a začínající jezdce. V průběhu přednášky byla otevřena diskuse o systému vzdělávání a začlenění stylových soutěží do vzdělávacího systému. Tato živá diskuse přinesla řadu poznatků a zkušeností i pro JUDr. Říhovou, která je zodpovědná za vzdělávání v ČJF. Názory, z řad běžných rozhodčích a jezdců, by měly být podkladem pro tvorbu dalších úprav ve vzdělávání v ČJF. Celá skupina se shodla, že z výchovného hlediska dalších jezdeckých generací jsou stylové soutěže velmi dobrým vzdělávacím nástrojem pro vývoj jezdeckého sportu v dalších letech.   Styloví rozhodčí budou v této vývojové fázi zastávat velmi důležitou roli a proto je nutné i jejich průběžné vzdělávání formou seminářů. Ing. Jan Šíma ve své přednášce zdůraznil nutnost a potřebu vlastní jezdecké zkušenosti stylových komisařů, ať již v závodní činnosti, nebo ve výcviku jezdců či tréninku jezdeckých dvojic. Z přednášky jasně vyplynulo, že komisař posuzující styl jezdce nemůže být pouze teoretik. Tento komisař si nikdy nevybuduje respekt a úctu posuzovaných. A dostatečný počet stylových komisařů dá možnost pořadateli vybrat si zkušeného a renomovaného odborníka, který bude pro posuzující dvojice přínosem.

V další části školení bylo vlastní posuzování jednotlivých parkurů s podrobným rozebráním chyb a kladů předváděné dvojice. Každý jednotlivě posuzoval dvojici, kterou viděl na parkuru s možností diskuse s ostatními účastníky školení. V nabídce bylo široké spektrum jak kvalitních, tak i vyloženě špatných jezdeckých dvojic.

Páteční školení bylo zakončeno předáním podkladů pro zítřejší stínové posuzování stylových soutěží. Živá debata na téma stylových soutěží pokračovala ještě v neoficielní části večera.

Druhý den probíhalo školení formou stínového posuzování jezdeckých dvojic ve čtyřech kategoriích: dětí, juniorů, dětí na pony 8 – 12 let a 13 – 16 let v soutěžích Z a ZL a ZLP a LP. Každý samostatně si vytvářel své poznámky a hodnocení jednotlivých dvojic, které po ukončení školení předal přednášejícímu.

Zakončení jezdecké sezóny 2014 proběhlo na jedničku a tímto se těšíme při dalších příležitostech v Resortu Zduchovice.