Cookies na webu
Webová stránka využívá pouze krátkodobé, funkční soubory cookies za účelem správné funkce webu. Nemáme žádné statistiky ani kampaně.
V souladu s ustanovením § 89 odst. 1) zák. č. 127/2005 Sb., o elektronických komunikacích, tyto cookies nepodléhají schvalování ani zákazu.
Beru na vědomí
Login
Heslo

Zapomenuté heslo  |  Registrace


Přihláška tábor

Přihláška na
Turnus čísloOdDo
Turnus náhradní čísloOdDo
Jméno a příjmení dítěteRodné čísloDatum a místo narození
Zdravotní pojištovnaZdr.průk. číslo
Dítě jeV případě výletu do města


Zájmy dítěte
Jméno a adresa rodičůTelefon do bytuZaměstnání
Mobilní telefonE-mail
Adresa a telefon, kam lze případně podat zprávu během trvání tábora
Další informace rodičů
  1. Cena zahrnuje služby, které jsem si výše objednal.
  2. Veškeré aktivity mé nebo mé dcery/syna na koních (výcvik, vyjížďka, atd.) jsou s mým výslovným souhlasem a veškeré aktivity provozuje na koních (výcvik, vyjížďka,atd.) na vlastní nebezpečí, z vlastní vůle a s mým výslovným souhlasem.
  3. Zavazuji se, že jsem se řádně seznámil nebo řádně seznámím svou dceru/syna s nutností respektovat pokyny vedoucích, majitele, trenéra a ošetřovatelů, řídit se jízdárenským řádem Jezdeckého areálu Zduchovice a Táborového řádu (desatera) a dodržovat ústně nebo písemně sdělené bezpečnostní a další podmínky provozu stáje. Jsem seznámen s tím, že v případě hrubého porušení řádu budu nebo bude mé dceři/mému synovi předčasně ukončen pobyt bez nároku na vrácení adekvátní částky.
  4. Jsem si vědom, že pokud způsobím nebo má dcera/můj syn způsobí svou nedbalostí či úmyslně areálu škodu (poškození vybavení pensionu, jezdeckého vybavení-sedlo, uzdečka, bezpečnostní přilba, ohlávka,atd. nebo zraní koně nebo jiné osoby) a tato škoda nebude hrazena z pojistky, zavazuji se náklady na opravu či léčení uhradit v plné výši a to i za osoby, kterým prostřednictvím této rezervace objednávám pobyt.
  5. Údaje jsou důvěrné podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů.