Cookies na webu
Webová stránka využívá pouze krátkodobé, funkční soubory cookies za účelem správné funkce webu. Nemáme žádné statistiky ani kampaně.
V souladu s ustanovením § 89 odst. 1) zák. č. 127/2005 Sb., o elektronických komunikacích, tyto cookies nepodléhají schvalování ani zákazu.
Beru na vědomí
Login
Heslo

Zapomenuté heslo  |  Registrace


Školení stylových rozhodčích

Resort Zduchovice hostil také aktivní školení pro budoucí stylové komisaře, která pořádala ČJF - JUDr. Kateřina Říhová, členka VV ČJF pro vzdělávání ve spolupráci se dvěma lektory, Ing. Janem Šímovu a Miloslavem Perníčkem.

Průběh školení
Vlastní školení započal Miloslav Perníček, který všechny účastníky přivítal a svojí přednáškou vysvětlil pojmy, se kterými se styloví komisaři musí naučit pracovat. Po přestávce se ujal slova Ing. Jan Šíma a jeho přednáška byla velmi přínosná pro všechny, kteří se danou tématikou chtějí a budou zabývat. Vysvětlil systém a význam stylových soutěží, zvláště pro mladé a začínající jezdce. V průběhu přednášky byla otevřena diskuse o systému vzdělávání a začlenění stylových soutěží do vzdělávacího systému. Tato živá diskuse přinesla řadu poznatků a zkušeností i pro JUDr. Říhovou, která je zodpovědná za vzdělávání v ČJF. Názory, z řad běžných rozhodčích a jezdců, by měly být podkladem pro tvorbu dalších úprav ve vzdělávání v ČJF. Celá skupina se shodla, že z výchovného hlediska dalších jezdeckých generací jsou stylové soutěže velmi dobrým vzdělávacím nástrojem pro vývoj jezdeckého sportu v dalších letech. Styloví rozhodčí budou v této vývojové fázi zastávat velmi důležitou roli, a proto je nutné i jejich průběžné vzdělávání formou seminářů. Ing. Jan Šíma ve své přednášce zdůraznil nutnost a potřebu vlastní jezdecké zkušenosti stylových komisařů, ať již v závodní činnosti, nebo ve výcviku jezdců či tréninku jezdeckých dvojic. Z přednášky jasně vyplynulo, že komisař posuzující styl jezdce nemůže být pouze teoretik. Tento komisař si nikdy nevybuduje respekt a úctu posuzovaných. A dostatečný počet stylových komisařů dá možnost pořadateli vybrat si zkušeného a renomovaného odborníka, který bude pro posuzující dvojice přínosem. V další části školení bylo vlastní posuzování jednotlivých parkurů s podrobným rozebráním chyb a kladů předváděné dvojice. Každý jednotlivě posuzoval dvojici, kterou viděl na parkuru s možností diskuse s ostatními účastníky školení. V nabídce bylo široké spektrum jak kvalitních, tak i vyloženě špatných jezdeckých dvojic.

Páteční školení bylo zakončeno předáním podkladů pro zítřejší stínové posuzování stylových soutěží. Živá debata na téma stylových soutěží pokračovala ještě v neoficiální části večera.

Druhý den probíhalo školení formou stínového posuzování jezdeckých dvojic ve čtyřech kategoriích: dětí, juniorů, dětí na pony 8 – 12 let a 13 – 16 let v soutěžích Z a ZL a ZLP a LP. Každý samostatně si vytvářel své poznámky a hodnocení jednotlivých dvojic, které po ukončení školení předal přednášejícímu.